Khám phá địa phương
Khám phá địa phương

Đền Tam Giang

Nằm bên tả ngạn nơi hợp lưu của ba dòng sông: sông Hồng, sông Lô, sông Đà. Khu di tích lâu đời, thờ thần sông Bạch Hạc và Đức Thánh Bà Quách A Nương.

Trải nghiệm ngay
Trải nghiệm ngay
Tận hưởng không gian chuẩn nhật với ưu đãi tốt nhất!
ĐẶT DỊCH VỤ
Đặt ngay